บริษัท เบนนิซิส จำกัด

ที่อยู่: 117/8 หมู่ 2 แจ้งวัฒนะ 10 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อีเมล: sale@bainisys.com

เว็บไซต์: www.bainisys.com 

โทร: (66 2) 094-0800

 

 

เพิ่มเพื่อน