4 เทคโนโลยี ที่ทำให้คุณกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอย่างปลอดภัย

หลังรัฐบาลประกาศคลายล็อก ธุรกิจต่าง ๆ กลับมาเปิดกิจการได้ ภาคธุรกิจก็เริ่มทยอยให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ พนักงานต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการทำงานให้สอดคล้องกับยุค #newnormal เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อ #COVID19 ผู้ประกอบการธุรกิจมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคฯ ในสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงาน
วันนี้ #Roomminister ขอเสนอ 4 เทคโนโลยี ที่ทำให้คุณกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอย่างปลอดภัย ซึ่งช่วยยกระดับมาตรการความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น #onsite 100% หรือ #hybridworking เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดีให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานกลับมาทำงานในยุคที่เรายังต้องอยู่กับ #COVID19

ระบบจองห้องประชุม
ระบบจองที่นั่ง
ระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอัจฉริยะ
ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ

หากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ฯ สามารถสอบถามได้ที่

www.roomminister.com

บริษัท เบนนิซิส จำกัด

อีเมล : sale@bainisys.com

inbox : m.me/roomminister

โทรศัพท์ : 02-094-0800

We use cookies to enhance your browsing experience, and analyze our traffic. By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies.