Roomminister คืออะไร?

ในยุคหลังวิกฤตโควิด วิถีการทำงานแบบเดิม ได้ถูกแทนที่โดยการทำงานรูปแบบผสมผสาน หรือ ไฮบริด โดยพนักงานสามารถนั่งทำงานได้จากสถานที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นต้องอยู่ที่ออฟฟิต

แพลตฟอร์ม Roomminister  ช่วยให้พนักงานที่อยู่ต่างสถานที่ เสมือนหนึ่งได้ทำงานร่วมกัน  โดยการจองและใช้งานทรัพยากรภายในองค์กรก็สามารถทำจากที่ใดก็ได้ เช่นการจองห้องประชุม-ที่นั่ง การยืนยันการใช้งาน เป็นต้น

มากไปกว่านั้น ระบบยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้สถานที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงการวางรูปแบบสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

01

สร้างสำนักงานแห่งความสุข​

สถานที่ทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาพ งาน และความคิดสร้างสรรค์

เราสร้างระบบด้วยแอพลิเคชั่นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ในสำนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้มาติดต่อได้รับการต้อนรับที่ดี ส่งเสริมกำลังใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสำนักงานแห่งความสุข

02

ยกระดับการทำงานแบบผสมผสาน

รูปแบบการทำงานที่ผสมผสานการทำงานที่สำนักงานและนอกสถานที่

มากไปกว่าการเชื่อมโยงพนักงานที่อยู่ต่างสถานที่เพื่อให้ทำงานเสมือนอยู่รวมกันแล้ว Roomminister ได้จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งกิจกรรม พฤติกรรม และสถานะและสถานที่การทำงานเพื่อให้วางแผนและยกระดับการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบการเข้าออกงาน​

พนักงานสามารถลงชื่อเข้างานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม โดยสามารถระบุสถานะ ข้อจำกัด หรืออุปกรณ์ในการทำงานของตนเอง​ มากไปกว่านั้น สำหรับองค์กรที่มีพื้นที่ส่วนกลางที่เช่าใช้ สามารถลงทะเบียนเป็นจุด Check-point สถานที่ลงเวลางานได้เช่นกัน

03

ข้อมูลรายงานและการวิเคราะห์​

การเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้าใจในแนวโน้ม รูปแบบ หรือความผิดปรกติใด ๆ ในข้อมูล

การใช้สถานที่ทำงาน และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้คนต่าง ๆ สามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสำหรับการออกแบบพื้นที่ทำงาน ผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหารสามารถวางแผนจัดการสถานที่ทำงานให้เหมาะสม หรือแม้นแต่การสร้างกฏระเบียบข้อบังคับเพื่อยกระดับใช้สถานที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานและการวิเคราะห์​

ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลแบบทันกาล หรือข้อมูลในอดีต รายงานหลายรูปแบบสามารถเรียกดูได้เพื่อติดตามการใช้งานสถานที่ทำงาน ทั้งในรูปแบบรายละเอียด หรือสรุป รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยกราฟ​ นอกเหนือจากมุมมองโดยผู้ดูแลระบบแล้ว พนักงานหรือผู้มาติดต่อจะสามารถเห็นถึงข้อมูลการใช้อาคาร ห้องประชุม หรือที่นั่ง เพื่อให้ทราบถึงห้องประชุมที่นัดหมาย ห้องประชุม-ที่นั่งที่จองไว้ โซนที่นั่งที่ว่าง หรือแม้แต่การนำทางไปยังจุดนัดพบ เป็นต้น

Please Contact Us

โปรดติดต่อเราเพื่อขอชมตัวอย่างการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

We use cookies to enhance your browsing experience, and analyze our traffic. By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies.