ระบบจองที่นั่งทำงาน

เพื่อการจองอย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานพื้นที่ทำงานในยุค New Normal

ซอฟท์แวร์จองที่นั่งทำงาน (Hot Desk Booking Software) ช่วยให้สำนักงานของท่านสามารถบริหารจัดการพื้นที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบ รองรับการจองที่นั่งทั้งแบบ Hot-Desk (จองที่นั่งแบบครั้งคราว) และ Hotel-Desk (จองที่นั่งเพื่อใช้งานข้ามวัน หรือช่วงเวลาระยะยาว) โดยระบบจะอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถจองที่นั่งได้อย่างยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิถีการทำงาน โดยสามารถทำการจองล่วงหน้า หรือทันทีเมื่อต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้สิทธิ์การใช้งานพื้นที่ที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านทางโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และจอภาพแบบสัมผัส (Touch Kiosk) อีกท้ังยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในยุค COVID-19 เช่น การใช้งานโดยไม่สัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย และการสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ เป็นต้น

Roomminister ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรช้ันนำส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อใช้ในการพัฒนาสำนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจ ความทันสมัย ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน​

ค้นหาที่นั่งที่เหมาะสมกับคุณ​

ระบบช่วยแนะนำที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับ ตามความต้องการของคุณ​

นำทางไปยังที่หมาย

ระบบช่วยนำทางเพื่อไปยังที่นั่งของคุณ​

ลดค่าใช้จ่าสำนักงาน​

การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดเวลาในการค้นหา ลดงานของฝ่ายอาคาร และลดการเช่าใช้หรือจัดหาพื้นที่เพิ่

ระบบบอตเพื่อการทำงานอัตโนมัติ​

การใช้งานระบบบอต (หรือ RPA) ของ Roomminister ช่วยให้การจองที่นั่งเป็นเรื่องง่าย ยกตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถจองที่นั่งสำหรับผู้มาติดต่อผ่านระบบ Chatbot โดยผู้มาติดต่อจะได้รับ QR เพื่อมาติดต่อจากระบบ iVMS ขณะเดียวกันจะได้รับตู้ล็อกเกอร์เพื่อเก็บของ และได้รับบริการอาหารที่เลือกไว้

ติดตามการจองและการใช้งานพื้นที่​

ระบบเก็บข้อมูลการจอง และรับรู้การเข้าใช้งานอย่างทันท่วงที ทำให้สามารถบริหารจัดการเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรเช่น ไฟส่องสว่าง หรือแม้แต่การยกเลิกที่นั่งหากไม่มีการมาใช้งาน

ข้อมูลเชิงลึกของสำนักงาน​

ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ทราบถึงความเหมาะสมในการใช้งานพื้นที่ พฤติกรรมการใช้งานของพนักงาน ท้งหมดนี้ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาสำนักงานได้อย่างเต็มประสิทธภาพ

จอแสดงสถานะ

Hotdesk Kiosk (RMS-TR12)

มาพร้อม Application

Roomminister เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการให้กับทุก ๆ สำนักงาน ซึ่งช่วยเชื่อมระหว่างการใช้พื้นที่ทำงานกับตารางการใช้งานบนปฏิทินบนคอมพิวเตอร์ และโดยคุณสามารถจองห้องประชุมอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพา หรือติดต่อกับผู้จัดการฝ่ายอาคารหรือผู้ดูแลห้องประชุมอีกต่อไป
Download on the App Store
Get it on Google Play

Please Contact Us

โปรดติดต่อเราเพื่อขอชมตัวอย่างการใช้งาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

We use cookies to enhance your browsing experience, and analyze our traffic. By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies.