การบริการ และช่วยเหลือ

Roomminister ให้บริการแก่ท่านตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด (24×7) โดยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอพลิเคชัน ตลอดจนคำปรึกษาด้านเทคนิคต่าง ๆ โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานของเราทำให้คุณสามารถใช้งานระบบ Roomminister ได้อย่างราบรื่น

เกี่ยวกับการบริการ

1

ทีมงานมีความพร้อมในการตรวจสอบ และติดตาม สถานะ และการทำงานของระบบเพื่อการให้บริการตามข้อตกลง

2

ผู้ใช้งานสามารถเลือกบริการที่แตกต่างกัน ตามข้อตกลง หรือ SLA

3

เรามีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการรับทราบปัญหาและตรวจสอบระบบ เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

4

นอกเหนือจากระดับการให้บริการที่ได้ตกลงไว้แล้ว ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ จะให้ความเอาใจใส่ และให้บริการอย่างเต็มความสามารถในทุก ๆ ปัญหา ตั้งแต่การรับแจ้งปัญหา จนจบการแก้ไข

24x7

รับประกันการบริการ 24 ชม.*

หรือ

Standard

ให้บริการในเวลาทำการ*
โดยการบริการจะให้ความสำคัญกับ

+662 098 0660 | support@bainisys.com

* ขึ้นอยู่กับรูปแบบบริการที่เลือก: บริการ 24 ชม.ตลอด 7 วัน หรือ เฉพาะเวลาทำการ
We use cookies to enhance your browsing experience, and analyze our traffic. By clicking “Accept”, you consent to our use of cookies.